انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سیف الله عبدی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   2392 (009821)
  نمابر:    .......(009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی